หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
นางเยาวรัตน์ อรุณแสงศรี
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
นายประสิทธิ์ ถุงคำ
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายอนันต์ ถือพลอย
เลขานุการนายก อบต.เด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
บ้านเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 ครัวเรือน แต่การให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากในแต่ละปีมีการขยายตัวของชุมชนออกไปเรื่อย ๆ
 
 
ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่
  หมู่ 4 บ้านน้ำโค้ง
  หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำพริก
 
 
โทรศัพท์ปัจจุบันการให้บริการด้านโทรศัพท์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบริการเครือข่ายบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) และทีที แอนด์ ที
สถานีโทรทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัยสามารถรับคลื่นสัญญาณ โทรทัศน์ได้ครบทุกช่องสัญญาณ
ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวมีครบทุกหมู่บ้านสามารถห้บริการครอบคลุม
พื้นที่ได้ร้อยละ 100
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 08-1950-0921
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 4,543,131 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10