หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
นางเยาวรัตน์ อรุณแสงศรี
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
นายประสิทธิ์ ถุงคำ
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายอนันต์ ถือพลอย
เลขานุการนายก อบต.เด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
       
 
    การสงเคราะห์ จัดสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สตรี เด็กเยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
       
 
 
 
       
 
    อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    การจัดการขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขเหตุรำคาญให้ได้มาตรฐาน
       
 
 
 
       
 
    อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       
 
 
 
       
 
    เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
    ส่งเสริมและสนับสนุน ปรับปรุงกระบวนการและจัดกิจกรรมสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศ เผยแพร่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    พัฒนาบุคลากรทางการเมือง บุคลากรท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าที่ และมีคุณธรรมจริยธรรม
    พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 
 
 
       
 
    สร้างจิตสำนึก รณรงค์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    รณรงค์เพื่อลด ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
    จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
    จัดให้มี สนับสนุน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / ตำรวจบ้าน / ชรบ.
       
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-950-0921
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 7,738,239 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10