หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศิริวัฒน์ กาศเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอัครศุภณัฐ กุลนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายบรรจบ จินหะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา