หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
  สภาพสังคมของตำบลเด่นชัย มีลักษณะเป็นสังคม
เกษตรกรรมประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจของประชาชน
 
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
  เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )
 
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )
  จำนวน 74 คน
 
 
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย จะนับถือศาสนาพุทธ โดยศาสนาสถานในพื้นที่มีจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 
 
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 5 ตำบลเด่นชัย
วัดน้ำโค้ง ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 4 ตำบลเด่นชัย
 
งานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ประกอบด้วย
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่   วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
งานประเพณีงานสงกรานต์   งานประเพณีตานก๋วยสลาก
วันวิสาขบูชา   งานประเพณีลอยกระทง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโค้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพระยาไชยบูรณ์
( ม.พัน 12 )
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
การศึกษาอื่นๆ
  สถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 2 แห่ง คือ  
    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำโค้ง หมู่ 4 ( ศูนย์ อสม.ข้างโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง )
    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนค่ายพระยาไชยบูรณ์ ม.พัน 12
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-069-608-9
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 5,185,842 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10