หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
นางเยาวรัตน์ อรุณแสงศรี
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
นายประสิทธิ์ ถุงคำ
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายอนันต์ ถือพลอย
เลขานุการนายก อบต.เด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
การคมนาคมและจราจร
  องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย มีถนนอยู่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 31 เส้นทาง มีความยาวรวม 5,589 เมตร แยกตามประเภทพื้นถนน ได้ดังนี้
  ผิวจราจร คสล. ระยะทาง 2,534 เมตร    
  ผิวจราจร คสล. ระยะทาง 1,225 เมตร    
  ผิวจราจรลูกรัง ระยะทาง 1,830 เมตร    
การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมทางบก ประกอบด้วย ทางรถยนต์และทางรถไฟ
    ** ทางรถยนต์ เส้นทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดอยู่ในอำเภอเด่นชัย ทำให้สามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และเส้นทางภายในจังหวัดไปอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก เป็นถนนลาดยาง
  ทางหลวงหมายเลข 11 อำเภอเด่นชัย มีเส้นทางหมายเลข 11 ผ่านซึ่งเส้นทางนี้จะเริ่มจากจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ (ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเด่นชัย) จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่
  ทางหลวงหมายเลข 101 อำเภอเด่นชัย มีเส้นทางหลวง 101 ผ่านซึ่งเส้นทางนี้จะเริ่มจากจังหวัดกำแพงเพชรผ่านจังหวัดสุโขทัย ผ่านจังหวัดแพร่ (ซึ่งในพื้นที่ของอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมือง อำเภอร้องกวาง) จังหวัดน่าน
  ส่วนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย และระหว่างตำบลจะเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และมีบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ส่วนใหญ่มีสภาพใช้การได้ดี การติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีรถจักรยานยนต์รับจ้าง สามารถติดต่อกันทั่วทุกหมู่บ้าน
 
 
 
อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตรจากลำน้ำแม่พวก และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่พวก
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 08-1950-0921
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 4,750,911 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10