หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 6 เดือนแรก [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)