หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.เด่นชัย [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)