หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขยายไหล่ทางคสล.หมู่4 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานคสล.หมู่4 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่4 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.เด่นชัย [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)