หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การปฏิบัติงานสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเลื่อนระดับในระบบแท่ง [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)