หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เรื่อง \"การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย\" [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2