หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)