หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนและการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2