หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอบต.เด่นชัย   18 ต.ค. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินและผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่   12 ต.ค. 2561 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย   12 ต.ค. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475   12 ต.ค. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ   12 ต.ค. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562   12 ต.ค. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงิน   12 ต.ค. 2561 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัยอันต้องเสียภาษีป้าย พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   12 ต.ค. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้ผู้ประกอบการรับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ยื่นคำร้องต่อใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2562   12 ต.ค. 2561 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5   7 ก.ย. 2561 90
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
Call Center/โทรศัพท์ 054-069-608-9 โทรสาร.054-069-609
จำนวนผู้เข้าชม 2,606,464 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com