หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนครูส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)