Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2556  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัยได้ จัดประชุมประชาคม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาสามปี {แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)}  ระหว่างวันที่  12 - 14 มีนาคม  2556  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 13.44 น. โดย คุณ พิชายา ดวงดาว

ผู้เข้าชม 920 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร.054-069608-9 โทรสาร.054-069609
จำนวนผู้เข้าชม 458,904 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com